Regulatory Networks and Interactomics – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Planter håndterer miljøforstyrrelser ved signalintegration i indviklede regulatoriske netværk indbyrdes forbundne via RNA'er, proteiner og metabolitter.

Vi studerer de molekylære beslutningsmekanismer i planter for at afbalancere metaboliske omkostninger og koordinere forsvar, vækst og udvikling.

Ekstra information / Sidebar