Thylakoid plasticity and reversible protein-phosphorylation
Streg

Forøgelse af planteudbytte og -biomasse igennem en øget effektivitet af planters fotosyntese kan være en af løsningerne på den stigende efterspørgsel efter produktion af fødevarer samt andre biologiske produkter, der dyrkes på agerjord. For at opnå forbedret fotosyntese er vi nødt til at forstå, hvordan en så kompliceret proces bliver reguleret, da dette vil gøre os i stand til aktivt at modulere den på en kontrolleret og forudsigelig måde.

Vores forskning dissekerer de mekanismer, som regulerer fotosyntesen ved hjælp af fosforylering af proteiner i planters fotosyntetiske thylakoidmembraner. Vi undersøger samtidigt, hvilken rolle disse proteiner spiller for planters tilpasning af deres fotosyntese under skiftende miljøforhold. Endvidere undersøger vi de processer, som modulerer thylakoidmembranernes plasticitet ved abiotiske stresspåvirkninger, og anvender denne viden om membranplasticitet i bioteknologiske tilgange.