Et af planternes grundlæggende egenskaber er deres evne til at udføre fotosyntese og således levere det organiske kulstof, der danner grundlag for næsten alt liv på Jorden.

De fotokemiske reaktioner i fotosyntese finder sted i kloroplasternes thylakoider og medieres af to fotosystemer: PSI og PSII.

Vores gruppe arbejder tæt sammen med grupperne under Yumiko Sakuragi og Mathias Pribil, under det fælles tema ''Fotosyntese og bioteknologi''.

Forskningstemaer

  • Light-driven reactions
    We are interested in understanding the function of PSI and PSII and in particular how light, pigments, metals and proteins interact to convert solar radiation into chemical energy. We perform basic research to gain knowledge about the role and function of proteins, pigments and metals. Our knowledge is being used in bioengineering approaches using synthetic biology.
    Metals like manganese, iron and copper are involved in electron transfer and are represented in both PSI and PSII but also in monooxygenases like cytochrome P450s and lytic polysaccharide monooxygenases (LPMOs). Monooxygenases are enzymes with a huge potential in biotechnology and we have shown that these can be driven by light-dependent electron transfer without the need for dedicated reductases.

Forskningsprojekter

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her
  • Forskningscentre