Et af planternes grundlæggende egenskaber er deres evne til at udføre fotosyntese og således levere det organiske kulstof, der danner grundlag for næsten alt liv på Jorden.

De fotokemiske reaktioner i fotosyntese finder sted i kloroplasternes thylakoider og medieres af to fotosystemer: PSI og PSII.

Vores gruppe arbejder tæt sammen med grupperne under Yumiko Sakuragi og Mathias Pribil, under det fælles tema ''Fotosyntese og bioteknologi''.