Fotosyntetiske organismer (planter, alger, cyanobakterier) producerer store mængder polysaccharider. Disse polysaccharider udgør store dele af cellevæggen og de ekstracellulære matricer, og er vigtige kilder til en bred vifte af kommercielle anvendelser (fx. biobrændstoffer, tekstiler, fødevarer og sundhedsingredienser samt farmaceutica).
Vores mål er at få en bedre forståelse af hvordan biosyntesen af disse polysaccharider reguleres på det genetiske niveau, og at konstruere fotosyntetiske cellefabrikker til at skabe værdifulde polysaccharider med forbedrede funktioner.
Vi anvender en række komplementære tilgange (molekylær genetik, transcriptomics, proteomics, NMR, LC/GC-MS) i samarbejde med nationale (danske) og globale partnere (EU, USA, Indien, Japan).
Vores gruppe arbejder tæt sammen med grupperne under Poul Erik Jensen og Mathias Pribil, under det fælles tema 'Fotosyntese og bioteknologi'.

Forskningstemaer

  • Biological assembly of polysaccharides in growing plant tissues - investigation of the roles of pectin acetylesters in controlling inter-molecular interactions
  • Cell biological mechanisms of pectin biosynthesis - discoveries of the roles of protein-protein interactions in targeting pectin biosynthesis in the Golgi apparatus
  • Carbon allocation towards polysaccharides - exploring how photosynthetic CO2 fixation impacts the partitioning of carbons towards extracellular polysaccharides using cyanobacteria as a model

Gruppemedlemmer

For studerende

  • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

  • Projektdatabase for studerende

  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

  • Læs mere om dine muligheder her
  • Partnere og netværk