Research Group: Environmental Toxicology

For at undgå skadelige miljøeffekter af forurenende kemikalier er vi nødt til at forstå hvordan kemikalier - alene og i blandinger - påvirker biologien omkring os.

Vi tilstræber at forstå dynamikken af giftvirkninger, både over tid og mellem forskellige biologiske niveauer i de enkelte organismer. Vi undersøger effekter der spænder fra genekspression og molekylære ændringer til effekter på egenskaber som vækst, reproduktion og overlevelse.

Vi studerer virkningerne af forurenende kemikalier på individuelle organismer og deres fysiologi, samt på populationer og økosystemer. Modellering og forståelse af den samlede virkning af kemiske blandinger kombineret med miljømæssige stress faktorer er et af vores kerneemner, med særligt fokus på forståelse af mekanismerne bag synergistiske interaktioner og deres betydning i naturlige miljøer.

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail
Anja Weibel Laborant +4535333476 E-mail
Nina Cedergreen Professor +4535333397 E-mail