Agrohydrology-gruppen beskæftiger sig med jordfysik og miljøfysiologi, herunder planternes mikroklima. Vores primære fokus er på agroøkosystemer, og vi arbejder for et bæredygtigt landbrug. Vi stræber efter at forstå og kvantificere tilstande og processer gennem observationer i mark og laboratorium, kombineret med matematisk modellering ved hjælp af Daisy-modellen.