Research Group: Protein O-glycosylation in Plants

Protein-O-glycosyleringsgruppen fokuserer på O-koblet glycosylering af proteiner i planter og dyreceller og på dets translationspotentiale inden for sygdom / allergi og produktion af kompatible glycoprotein-terapeutika.

O-glycosylering i planter er en to-trins proces, hvor prolinerne omdannes til hydroxyproliner i specifikke aminosyremotiver ved hjælp af glycosyleringsdefinerende enzymer (prolylhydroxylaser) hvorefter de bliver O-glycosyleret af sæt af glycosyleringsdefinerende enzymer (glycosyltransferaser).

Vores fremskridt i forbindelse med den genetiske regulering af glycosyleringsenheder i plante- og pattedyrsceller kan, ved brug af præcise genteknologier, muliggøre produktion af proteiner med kompatible eller immunstimulerende definerede glycaner. Disse definerede glycaner kan for eksempel målrettes mod specifikke receptorer i det humane medfødte immunsystem, og kan i sidste ende føre til tolerance eller immunitet med udsigt til at kunne udvikle allergi- eller cancervacciner. Mere specifikt har vores nylige identifikation af glycosyleringsenzymer, der glycosylerer plantecellevægsglycoproteiner, extensin (EXT) og ArabinoGalactan proteiner (AGP'er), åbnet for genmanipuleret styring af glycosyleringsdefinerende og -initierende enzymer i planter eller mikroorganismer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppemedlemmer

Navn Titel Telefon E-mail