Protein O-glycosylation in plants – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Protein-O-glycosyleringsgruppen fokuserer på O-koblet glycosylering af proteiner i planter og dyreceller og på dets translationspotentiale inden for sygdom / allergi og produktion af kompatible glycoprotein-terapeutika. O-glycosylering i planter er en to-trins proces, hvor prolinerne omdannes til hydroxyproliner i specifikke aminosyremotiver ved hjælp af glycosyleringsdefinerende enzymer (prolylhydroxylaser) hvorefter de bliver O-glycosyleret af sæt af glycosyleringsdefinerende enzymer (glycosyltransferaser).

Vores fremskridt i forbindelse med den genetiske regulering af glycosyleringsenheder i plante- og pattedyrsceller kan, ved brug af præcise genteknologier, muliggøre produktion af proteiner med kompatible eller immunstimulerende definerede glycaner. Disse definerede glycaner kan for eksempel målrettes mod specifikke receptorer i det humane medfødte immunsystem, og kan i sidste ende føre til tolerance eller immunitet med udsigt til at kunne udvikle allergi- eller cancervacciner. Mere specifikt har vores nylige identifikation af glycosyleringsenzymer, der glycosylerer plantecellevægsglycoproteiner, extensin (EXT) og ArabinoGalactan proteiner (AGP'er), åbnet for genmanipuleret styring af glycosyleringsdefinerende og -initierende enzymer i planter eller mikroorganismer.

Forskningstemaer

 • Gene discovery & characterization of substrate specificity of the plant O-glycosylation enzymes
 • Implementation of `open ended discovery strategies’ for mining of the plant O-glycome
 • Introduction of precise genetic engineering technologies in plants
 • Development of methods for introduction of precise genetic engineered traits with reduced GMO concerns
 • Glycoengineering tobacco for production of therapeutic glycoproteins with compatible glycosylation or with defined immune stimulatory glycans
 • Chemo enzymatic glyco-peptide approach for fast probing in immune cell assays

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Ekstra information / Sidebar

  Kontakt forskergruppeleder

  Bent Larsen Petersen
  Lektor
  E-mail: blp@plen.ku.dk
  Tlf.: +45 35 33 33 79