Fotosyntetiske organismer (planter, alger, cyanobakterier) producerer store mængder polysaccharider. Disse polysaccharider udgør store dele af cellevæggen og de ekstracellulære matricer, og er vigtige kilder til en bred vifte af kommercielle anvendelser (fx. biobrændstoffer, tekstiler, fødevarer og sundhedsingredienser samt farmaceutica).
Vores mål er at få en bedre forståelse af hvordan biosyntesen af disse polysaccharider reguleres på det genetiske niveau, og at konstruere fotosyntetiske cellefabrikker til at skabe værdifulde polysaccharider med forbedrede funktioner.
Vi anvender en række komplementære tilgange (molekylær genetik, transcriptomics, proteomics, NMR, LC/GC-MS) i samarbejde med nationale (danske) og globale partnere (EU, USA, Indien, Japan).
Vores gruppe arbejder tæt sammen med grupperne under Poul Erik Jensen og Mathias Pribil, under det fælles tema 'Fotosyntese og bioteknologi'.