Forskningen i Marianne Ellegaards gruppe bygger på >20 års erfaring med diatomer, dinoflagellater og andre mikroalger, ofte i tværfaglige rammer i samarbejde med geologer, geografer og ingeniører, og adresserer en række anvendte og grundlæggende spørgsmål i biologi ved brug af encellede vandlevende organismer som modelarter.

Vi arbejder på fytoplanktons mangfoldighed ud fra økologiske og evolutionære synsvinkler, og som kilde til nye ressourcer til industri og samfund.

Forskningstemaer

Gruppemedlemmer

For studerende

 • Hvis du er interesseret i at lave et projekt, kan du læse mere om dine muligheder i projektdatabasen:

 • Projektdatabase for studerende

 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab har forskellige bachelor- og kandidatuddannelser:

 • Læs mere om dine muligheder her
 • Partnere og netværk


 • Network on the use of resurrection studies in climate research:

  • Professor Anna Godhe, University of Gothenburg; resurrection ecology and genomics of diatoms
  • Anke Kremp, Environmental survey of Finland
  • Till Czypionka, University of Leuven (Belgien), zooplankton genomics and adaptation
  • Terence McGenity, University of Essex, Bacterial palaeogenomics
  • Professor Martha Clokie, University of Leichester, viruses
  • Sofia Ribeiro, Geological Survey of Denmark and Greenland
  • Professor John Anderson, University of Loughborough, palaeolimnology