Gradueret vækstregulering af rødsvingel baseret på afgrødens biomasse

Projektet formål er at optimere anvendelsen af vækstreguleringsmidlet Moddus M i rødsvingel ved at udnytte moderne sensorer og tildele Moddus M efter behov i de forskellige dele af marken for herved at reducere landmandens omkostninger, hæve udbyttet af frøvaren, reducere pesticidforbruget og skåne miljøet.

Det er vigtigt at undgå lejesæd før og under blomstring af rødsvinget for at opnå det højest mulige udbytte. Når en afgrøde vækstreguleres reduceres afgrødens strækningsvækst, hvilket begrænser højden, styrker stråstyrker og stimulerer frøsætningen. Forsøg dokumenterer at rødsvingel, der vækstreguleres med Moddus M, yder et større udbytte pga. oprejst blomstring og vækststimulering af afgrøden. Vækstregulering skal ske fra begyndende strækning til begyndende skridning (stadium 32-50}. Normalt fastsættes der en fast dosering i marken ud fra en vurdering af afgrødens totale vækstreguleringsbehov, der beror på afgrødens vandtilstand, biomasse og vækstkraft

Ofte varierer biomasseproduktion hen over marken grundet variation i bonitet, topografi, gødskning og andre faktorer. Der kan derfor være behov for varierende vækstregulering i marken. Områder af marken, hvor afgrøden har en høj vækstkraft og biomasse, vil være tilbøjelige til at gå i leje og derfor have et større behov for at blive vækstreguleret Omvendt kan der være områder af marken, hvor vækstkraften og biomasse er mindre og behovet for vækstregulering dermed også er mindre, og hvor en høj dosering af Moddus M vil kunne skade afgrøden. På grund af denne biomassevariation vil anvendelse af een enkelt dosering for hele marken være uhensigtsmæssig.

Orienterende forsøg ved Gefion og København Universitet (KU) har vist, at der er gode muligheder for at graduere vækstreguleringen positionsspecifikt på baggrund af afgrødens biomasse. Afgrødens biomasse kan bestemmes vha. af en optisk sensor. Det betyder, at afgrøden kan vækstreguleres mere optimalt, hvilket vil kunne formindske overdosering af Moddus M l områder af marken med lavt behov og omvendt hæve effekten af vækstregulering i de områder, hvor der er et større behov. Ved hjælp af markforsøg undersøges hvorledes man hensigtsmæssigt kan dosere Moddus M på baggrund af afgrødens biomasse som måles ved hjælp af sensorer.

Projektperiode: Januar 2014 - December 2017

Bevillingsgiver: Frøafgiftsfonden