Kursus i skolehaver – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Kursus i skolehaver

Skolehaver i teori og praksis
– Kursustilbud til lærere på alle niveauer

Københavns Universitet tilbyder et kursus særligt henvendt lærere i folkeskolen og på gymnasier. Formålet med kurset er at hjælpe dig godt i gang med etablering og drift af fx bihold, grøntsags- og frugtdyrkning eller anlæggelsen af større skolehaver, som kan indgå i en læringsmæssig kontekst.

Over tre kursusdage bliver du præsenteret for både store og små projekter, som egner sig til netop skoler, og du bliver klædt på med den nødvendige viden om dyrkning og vedligeholdelse.

Vi gennemgår desuden praktiske øvelser og basal teori, så du efter kurset kan formidle din nye viden og indarbejde det i undervisningen. Du får bl.a. inspiration til, hvordan du kan sætte miljøet på dagsordenen og lære eleverne om fødevareproduktion og den betydning, det har for dem selv og samfundet.

Kursusdagene ligger i februar, april og maj, så du i mellem kursusgangene kan prøve din nye viden af i praksis og samtidig få sparring undervejs. Cirka et halvt år efter kursets afholdelse mødes vi til en opsamlingsdag, hvor du får mulighed for at stille praktiske spørgsmål til de projekter, du har sat i værk på din skole.

Tilmeld dig her

PRAKTISK INFO:
Tid og sted: 
27. februar (dag 1), 11. april (dag 2) og tirsdag d. 28 maj (dag 3). Dag 1 og 3 finder sted på Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg. Dag 2 finder sted på Pometet, Agrovej 1, Taastrup.

Deltagerpladser:
25 pladser.

Påklædning:
Undervisningen foregår udendørs, så husk at klæde dig derefter.

Omkostninger:
3 dage koster 3000 kr. inkl. forplejning, øvelsesmateriale, kompendium og tag-hjem-planter.
1 dag* koster 1500 kr. inkl. forplejning, øvelsesmateriale, kompendium og tag-hjem-planter.

*Bemærk venligst at vi pga. begrænsede pladser forbeholder os retten til at reservere pladserne til 3-dages kursister. Tilmelder du dig som 1-dagskursist, vil du således stå på venteliste indtil december 2018, hvorefter du vil modtage endelig bekræftelse på din deltagelse, såfremt der er ledige pladser

Opsamlingsdag:
Den 7. september 2019 er der opsamlingsdag på Frederiksberg fra kl. 14-16.
 
Dag 1 - Frederiksberg Campus, onsdag d. 27. februar 2019
Dagens tema: Introduktion til skolehaver
Allerede på dag 1 kan du pejle dig ind på et projekt, som passer til netop din skole. Du bliver introduceret for forskellige afgrøder, som kan dyrkes i f.eks. køkkenhaver eller i højbede, og vi gennemgår afgrøder, som ikke peaker i skoleferien. Du får også kendskab til, hvilke symptomer på manglende næring man skal holde øje med for at sikre plantens trivsel. På Dag 1 får du desuden inspiration til havebrug i byer og på steder med lidt plads. Vi gennemgår bl.a. dyrkning i vindueskarm, podning af frugttræer, og du får inspiration til, hvordan man kan bruge hjemmebyggede drivhuse og euro-paller til dyrkning. Slutteligt diskuterer vi, hvordan man forholder sig til jordforurening.

Dag 2 – Højbakkegård, Taastrup, torsdag d. 11. april 2019
Dagens tema: Frugt & grønt
På dag 2 bliver du introduceret for dyrkning inden døre i bl.a. væksthuse. Her lærer du om nødvendigheden af det ideelle klima og næringsniveau i væksthuset, hvor man fx kan dyrke grøntsager. På Dag 2 fokuserer vi også på dyrkning af frugttræer, bær og grøntsager på begrænset plads. Du får basal viden om pasning og pleje, bl.a. i forhold til beskæring, og vi diskuterer, hvordan vi udnytter råvarerne mest optimalt. Hvad gør man eksempelvis med 5 kg. ribs, som man ikke kan nå at spise? På Dag 2 vil du også lære om fotosyntesemålinger, som kan bruges i undervisningen, og vi besøger blomsterstriber, som du får yderligere introduktion til på Dag 3.

Dag 3 - Frederiksberg Campus, tirsdag d. 28. maj 2019
Dagens tema: Bihold & biodiversitet
På dag 3 lærer du om bihold, insekter og skadedyr ud fra et biodiversitets-perspektiv. Du præsenteres for, hvordan blomsterstriber kan bruges til at tiltrække bestøvere og naturlige fjender af skadedyr, og du får indblik i, hvordan blomsterstriberne kan være med til at sikre høsten af både honning, bær og frugter. På dag 3 lærer du også, hvilke symptomer fra skadevoldere, man skal være særligt opmærksom på - det gælder bl.a. insekter og svampe -, og du bliver godt klædt på til at bekæmpe dem på den mest hensigtsmæssige måde. Vi diskuterer også, hvordan man forholder sig til ukrudt - er det f.eks. alt ukrudt, som skal bekæmpes?