Rodens dag 2018 – Institut for Plante- og Miljøvidenskab - Københavns Universitet

Rodens dag 2018

Hvad foregår der i de dybe jordlag? Hvordan reagerer afgrøder på vandstress? Kan planter hente vand og næring i de dybere jordlag? Hvordan påvirkes jordens mikroorganismer af dybe rødder? Og kan vi udnytte planter med dybe rødder i jord¬bruget? Alt det kan du blive klogere på mandag den 4. juni, når Robusta projektet byder velkommen til Rodens Dag.


På Københavns Universitets forsøgsgård i Taastrup findes der faciliteter der har til formål at kortlægge dybe rødder. Du kan lære om 3 af disse faciliteter på Rodens Dag, nemlig Radimax, Rodtårne og DeepRootLab.

RadiMax – et rodscreeningsanlæg, hvor man via kameraer og en vandstress-gradient følger røddernes udvikling dybt under jorden. Her screener man for sortsforskelle i rodvækst bl.a. ved billedanalyse. RadiMax giver mulighed for at screene et stort antal plantesorters dybere rødder og sammenhængen med tørketolerance og kvælstofoptagelse.

Rodtårne - Fire meter høje rodtårne, hvor rodvæksten af forskellige afgrøder kan følges hele vejen ned.

  

 

DeepRootLab - markparceller, hvor rodvæksten bliver fulgt gennem 6 meter lange, gennemsigtige rør. 

 

 

Program Kl. 13:00 Velkomst og introduktion til rodforskning på KU ved Kristian Thorup-Kristensen Kl. 13:20 – Kl. 15:00 Parallelprogram med 3 grupper og 3 faciliteter (Rodtårne, DeepRootLab og RadiMax)

Der bliver serveret kaffe, te og kage i løbet af eftermiddagen.

Yderligere info, kontakt Marieke ten Hoeve, mtho@plen.ku.dk.