Podekursus på Pometet 2018

Igen i år holder Pomtet sit populære Podekursus, denne gang med to forskellige kursusdage henholdsvis d. 20. og d. 21. marts 2018.

På kurset vil der blive undervist i forskellige podningstyper og procedure for pasning af planterne efterfølgende.

Alle deltagere får lov at prøve podningens kunst med kviste fra pometets nationale æblesamling eller med egne medbragte kviste.

Der podes på M7-grundstammer og deltagerne kan tage resultatet af anstrengelserne med hjem til egen have. Vi påregner tre grundstammer per deltager.

Prisen inkludere også en egnet podekniv, som deltagerene kan tage med hjem og fortsætte løjerne derhjemme.

Der vil blive serveret kaffe og the.

Arrangementet starter klokken 16 og slutter klokken 18.


Deltagergebyr: 500 kr der betales via fremsendt faktura

Tilmeld dig til Podekursus d. 21. marts

Podekursus den 20. marts er udsolgt for i år.

Evt. spørgsmål sendes på mail til: pometet@plen.ku.dk