Økologisk og miljøvenligt byhavebrug – i teori og praksis – Københavns Universitet

Økologisk og miljøvenligt byhavebrug – i teori og praksis

KU afholder et tre-dages kursus i byhavebrug.

Kurset henvender sig til alle med interesse for byhavebrug, men er især rettet imod skolelærere, pædagoger, klimatilpasningsinitiativer, byhaveforeninger og medarbejdere i kommuner, der gerne vil vide noget om de praktiske muligheder og udfordringer forbundet med etablering og drift af byhaver.

De tre kursusgange vil adressere de basale behov ved en byhave, diskutere de potentielle udfordringer og give et overordnet realitetstjek. Kurset har fokus på økologisk dyrkning, både på friland og i drivhus, med miljøvenligheden under lup.

Undervisere: Jakob Magid, Eva Rosenqvist, Kristian Holst, Lene Sigsgaard, Annette Bruun Jensen, René Hvidberg Petersen, Benitta Rueskow Wöhlk, Charlotte Sommerlund Riis og Maren Korsgaard.

Datoer:Kursusdagene er d. 24. april, 28. maj og 7. juni

Tidspunkt: kl 09.00 – ca.16.30 alle dage

Sidste frist for tilmelding er den 9. april

Deltager pladser: 25

Pris: DKK 2400, eks. moms og er inklusive forplejning og kursusmaterialer.

Sted: Kursudag 1-2 – Vækshusene på Rolighedsvej + øvelseseslokaler, dag 3 – Pometet/væksthuse i Taastrup

Se hele det detaljerede program for de tre dage

Kurset er begrænset til 25 deltagere med tilmelding senest 9. arpil - tilmeld dig via linket.