Podekursus på Pometet – Københavns Universitet

Podekursus på Pometet

Alle deltagere får lov at prøve podningens kunst med kviste fra pometets nationale æblesamling eller med egne medbragte kviste. Vi vil udvælge kviste fra træer som der normalt ikke kan købes i handlen. Der podes på M7-grundstammer og deltagerne kan tage resultatet af anstrengelserne med hjem til egen have. Vi påregner 3 grundstammer per deltager.

På kurset vil der blive undervist i forskellige podnings typer og procedure for pasning af planterne efterfølgende. Der vil blive serveret kaffe og the.

Deltagergebyr: 250 kr.

Tilmelding foretages på dette link senest den 6. marts 2017
Evt. spørgsmål sendes på mail til: pometet@plen.ku.dk