Birgitte Krogh Pedersen

Birgitte Krogh Pedersen

Teamleder

Uddannelsesteamet tager sig af studieadministrative og studierelaterede opgaver i samarbejde med viceinstitutleder for uddannelse, studieledere, kursusansvarlige og undervisere, bl.a.:

- Studiestart
- Studiemiljø
- Administration vedr. specialer og bachelorprojekter
- Kursusbeskrivelser
- Eksamen
- Kursusevaluering
- Studieordninger
- Censorer

ID: 148753012