Helle Rüsz Hansen – Københavns Universitet

Helle Rüsz Hansen

Helle Rüsz Hansen

Gæsteforsker

Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Telefon: +45 42 75 74 90
Telefon (Sekretariat): +4535333560
E-mail: helleruszhansen@eurofins.dk

Arbejdsområde
Collaboration reseracher (Eurofinns Miljo A/S)