Sektion for Glykobiologi – Københavns Universitet

Institut for Plante- og Miljøvidenskab > Forskning > Sektion for Glykobiologi

Sektionen forpligter sig til forskning og undervisning i forbindelse med plante- og algeglykobiologi med særlig fokus på cellevægge, proteinglykosylering, vesikelbevægelse, stivelse og kulhydrataktive enzymer. Vi har et særligt fokus på algal evolution og mangfoldighed, herunder oprindelsen af terrestriske planter, virkningerne af klimaændringer og akvatiske primærproducenter samt udforskning af den store og stort set uudnyttede mangfoldighed af mikroalger til potentielle nye stoffer af anvendt interesse.

Sektionens arbejde er translationelt og forbinder resultater fra grundlæggende biologi med industrielle applikationer, der retter sig mod akutte tekniske og samfundsmæssige udfordringer, især inden for mad, bioraffinering, biomaterialer, funktionelle ingredienser, nutraceutikaler og glycoprotein-terapeutika.

Avanceret glycomanipulering og nye avlsteknikker (new breeding techniques, NBT), herunder højtudviklede og præcise CRISPR-Cas-medierede genomredigeringsprotokoller og avanceret infrastruktur til glykoanalyse (GlycAn) understøtter opgaverne i sektionen.

Forskergrupper:

Ekstra information / Sidebar

Kontakt

Sektionsleder
Bodil Jørgensen
M: boj@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 34 66

Sektionssekretær
Heidi Sachse
M: hesa@plen.ku.dk
Tlf: +45 35 33 33 09

Københavns universitet
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C

Tlf: +45 35 33 33 09
Fax: + 45 35 33 33 00

Alle medarbejdere 

Publikationer

Se publikationer her