Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Plante- og Miljøvidenskab > Ansatte

Vibeke Langer

Vibeke Langer

Lektor

Research interests

 • Land use, production intensity and farming practices and their impact on farmland nature, especially on organic farms

 • Production systems and ecological functions of flora and insect fauna (natural enemies, pollinators) in agricultural landscapes.

 • Operationalising the concept of "eco-functional intensification": more knowledge/ha

 • Insect pest management on organic farms.

 • Integrated Pest Management and its practical implementation in Denmark

I am course responsible for:

 • Organic Agriculture (LPLB10368), in English. BSc, Block 3, February thru April, 7,5 ECTS. See course description here http://kurser.ku.dk/course/lplb10368u/2015-2016 

 • European Farm and Food Systems (LPLK10383). Master level mandatory course for MSc Agriculture, Production and Environment specialisation. Block 4, end April thru end June, 15 ECTS, in English. See course description: http://kurser.ku.dk/course/lplk10383u/2015-2016

 • I also teach in these courses:
 • Crop production in a farming systems perspective (LPLK10371). In English. MSc course, Block 1 (7,5 ECTS). http://kurser.ku.dk/course/lplk10371u/2015-2016

 • Agroecology: Working with the complexity of farming systems (MSc, 5 ECTS). E-learning course in Agroecology, run in cooperation with Nordic AGROASIS partners, Block 3 outside week structure. See course descrition here: http://kurser.ku.dk/course/lplk15010u/2015-2016

 • Naturressourcer og Økologi (LBIB10171) BSc, Block 1.

Other activities

 • Study Director of MSc Programme Agriculture

 • Involved in AGROASIS Nordic School of Agroecology/ Ecological Agriculture NOVA. http://www.agroasis.org/

 • Member of PLEN network on pollination

 • Contact person for ELLS Collaboration in Subject Area Organic Agriculture http://www.euroleague-study.org/subjectareas/organicagriculture/index.html

 • Appointed to the Danish AgriFish Agency Fund for Organic Agriculture
 • Appointed to the grant committee for The Pesticide Research Programme under the EPA

 • Appointed to the steering group for the National implementation of Directive on Sustainable Use of Pesticides (IPM)

 • Referee for Agriculture, Ecosystems and Environment, Annals of Applied Biology, Agriculture and Human Values

Supervision of PhD students:

 • Casper Ingerslev Henriksen: The role of organic farms for ecosystem services and biodiversity protection in intensively farmed landscapes. 2009-2012
 • Masayasu Asai: Integrated assessment of organic livestock-crop production systems: local food network approach. 2010-2013
 • Marie Trydeman Knudsen: Environmental assessment of imported organic agricultural products - focusing on Brazilian orange juice, Egyptian potatoes and Chinese soybeans (completed 2011)
 • Yuexian Liu: Energy analysis on different pear production chains in China (completed 2010)

Supervised MSc thesis:

 • Martin Kukk: Using evidence-based collaboration strategies to develop the Estonian organic sector (2015)
 • Maria Eriksson: Adoption of integrated pest management practices (IPM) by Danish farmers after IPM advising (2015)
 • Darran Andrew Thomsen: Insekt pathogenic fungi on cereal aphids in organic and conventional wheat fields (2013)
 • Ida Stærk Nicolajsen: Cereal aphids and parasitoids in organic and conventional winter wheat (2012)
 • Iris Feuerhahn: Crop Protection: Values and Technological change after transition from organic to conventioal agriculture (2011)
 • Nanna Karkov Ytting: Weevil Pests in organic White Clover Seed Production (Trifolium repens). The effect of late defoliation on Apion fulvipes and Hypera meles, 2009
 • Henrik Bak Topbjerg: Weevil Pests in organic White Clover Seed Production (Trifolium repens). The effect of late defoliation on Apion fulvipes and Hypera meles, 2009
 • Nina Jørgensen: Effect of the Presence of a Floral Resource on Higher Trophic Level Omnivores and Herbivore Prey, 2007
 • Marie-Louise Risgaard: Drivkræfter bag til- og fravalg af økologisk drift i Danmark - resultater fra casestudier (Driving forces of conversion to and reversion from organic farming in Denmark - results from case studies), 2005

Supervised BSc thesis:

 • Mariane Lynge: An investigation of nectar quantoty and quality in oilseed rape used in hybrid seed production, in relation to pollination and honey yield (2015)
 • Frederik Rubeck Lund-Sørensen: An investigation of the use of video for assessment of food resources for wild bees (2015)
 • Eva Lykke Jacobsen: Føderesourcer for bier (2015)
 • Christina Gartmann Johansen: Biodiversitet af vilde bier Effekten af økologisk landbrug i intensive landskaber, 2012. (Diversity of wild bees - the effect of organic farming in intensive farm landscapes)
 • Cecilie Skovlund Christensen: Føderessourcer for humlebier i økologiske og konventionelle vinterhvede marker, 2011 (Food resources for bumble bees in orgnic and conventional winter wheat)
 • Charlotte Bruun Petersen: Har økologisk drift en gavnlig effekt på fødetilgængeligheden for vilde bier i vejrabatter? 2011 (Does organic management increase food availability for wild bees in road verges?)
 • Richard Freltoft Løvlund: Naturvidenskaben og bevidsthedens fænomener, 2010
 • Mille Krambeck Hansen: Soft Systems Methodology. Case: opstart af økologisk isproduktion i Nepal, 2009
 • Lasse Bech Jacobsen : Økologiske solbær: sygdomme, sorter og sortsafprøvning, 2009 (Organic black currant: diseases, varieties and variety testing)
 • Nina Tofte Hansen: Evaluation of the Long Term Impact of Bt Cotton, 2008
 • Rasmus Nimgaard: Naturindikatorer på bedriftsniveau, 2005 (Nature indicators on farm level)
 • Johanne Braskov Koch: Sammenligning af økologiske og konventionelle gulerødder, løg og blomkål, 2005
 • Mikaela Vasström og Helle Mathiasen: Increased plant diversity for pest and disease management in organic apples, 2004
 • Susanne Thomsen: "Naturplan for Barritskov - et projektstudium om udvikling af naturplaner for økologiske jordbrug i Danmark", 2002 (Nature Plan for Barritskov - development of nature plans for organic farms in Denmark)
 • Annette Bødtcher Jensen: "Hvad er økologisk jordbrugs aktuelle og potentielle rolle i forhold til at løse landbrugets strukturbaserede problemer ?", 2002
 • Marie-Louise Risgaard: Forekomst af nytteinsekter på bedriftsniveau i praktisk økologisk jordbrug - en evaluering af, på hvilke måder økologiske landmænd kan påvirke forekomst af nytteinsekter på dyrkningsfladen, belyst ved hjælp af løbebiller (Coleoptera: Carabidae)og svirrefluer (Diptera: Syrphidae)

ID: 4224046