Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Nanna Karkov Ytting

Nanna Karkov Ytting

Postdoc

Uddannelse

PhD (planteproduktion), 2015 Københavns Universitet, "Genetisk variation i dyb rodvækst af Nordeuropæisk vinterhvede"

MSc (hortonom), 2009, Københavns Universitet, "Snudebiller i økologisk hvidkløver frøproduktion (Trifolium repens) - Effekten af ​​sen afpudsning på Apion fulvipes og Hypera meles"

Forskning

Min interesse for bæredygtig produktion af afgrøder har givet mig en bred profil:

Bioraffinering af slet-afgrøder til proteinfoder, gødning og energi. Dette kan give økologiske avlere bedre og mere robuste sædskifter i områder uden kvæg.

Skadedyrskontrol i økologiske produktionssystemer ved udvikling af biologiske bekæmpelsesstrategier.

Optimal udnyttelse af jordens ressourcer ved udvikling af screening teknikker der kan påvise genotyper med bedre rodsystemer.


Igangværende projekter
OrganoFinery:
Udvikling af en bæredygtig økologisk planteproduktion, både økonomisk og miljømæssigt, ved at øge anvendelsen af ​​ grøngødning og græsmarksafgrøder i sædskifterne.


ABSH: udvikling af en  alternativ bekæmpelsesstrategi af skadedyr i hvidkløver til frø ved at udnytte snudebillernes naturlige fjender.


Undervisning
Forelæser på BSc kurset "Afgrødelære" (Crop Science)

ID: 32385131