Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Nanna Sand Bundgaard

Nanna Sand Bundgaard

Projektøkonom

  • Sekretariat

    Thorvaldsensvej 40

    1871 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 33 21

Projektøkonomi
• Sagsoprettelse og budgettering
• Budgetrevidering
• Vedligeholdelse af stamdata
• Likviditetsopfølgning / betalingsanmodninger
• Projektopfølgning - Q-afrapportering til SCIENCE 4 Gange pr år
• Q-budgetprognoser, herunder Q1, Q2, Q3 og Q0.
• Kontrol of lønbudget inden ansættelser / forlængelser
• Løbende opfølgning af KPI rapporter
• Kontrol af forbrug af løn- og driftsmidler
• Rådgivning / support til bevillingshaver i regnskabsspørgsmål
• Udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber til bevillingsgiver

ID: 127379794