Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Institut for Plante- og Miljøvidenskab > Ansatte

Majbrit Dela Cruz

Majbrit Dela Cruz

Ph.d.-studerende

Ph.d. studerende ved Institut for Jordbrug og Økologi.

Ph.d. projektet hedder indendørs luftrensning ved hjælp af planter og undersøger planters evne til at rense luften i indendørsmiljøer. Der er siden 1980'erne blevet forsket i dette område, og man ved at planter lukket inde i et lufttæt kammer er i stand til at fjerne forskellige forureningsstoffer fra luften. Der er dog forskel på, hvor effektive forskellige planter er, og man ved ikke meget om, hvordan forskellige plantemæssige faktorer og klimatiske forhold influerer på effektiviteten. Desuden ved man meget lidt om planternes effektivitet i rigtige kontormiljøer, da der kun er lavet få forsøg, som dog viser at planter til en vis grad kan afhjælpe luftforureningsproblemer. Formålet med Ph.d. projektet er at undersøge, i hvilken grad effektiviteten afhænger af plantemæssige faktorer som plantens stofskifte (C 3 eller CAM), vandingsstatus (godt vandet eller tør) og blomstring samt klimatiske forhold som temperatur, lysintensitet og CO 2 niveau. Mikroorganismernes rolle vil også blive undersøgt nærmere, da effektiviteten kan afhænge af mikroorganismerne i jorden, idet de også er med til at fjerne forureningsstofferne. Forsøgene vil blive udført i lufttætte kamre, hvor der er god kontrol over de forhold, der skal testes, og forskellige plantearter og vækst medier vil blive anvendt. Yderligere vil undersøgelserne blive lavet med et miks af forureningsstoffer frem for kun et forureningsstof ad gangen, da det giver et mere præcist billede af, hvad planterne udsættes for i fx kontomiljøer.

Der er også planlagt et forsøg, hvor planters evne til luftrensning evalueres i kontomiljøer. Formålet er at undersøge, hvor godt resultaterne fra undersøgelserne i de lufttætte kamre kan overføres til rigtige kontormiljøer.

Se pressemeddelelse: http://www.agri.life.ku.dk/Nyheder/2010/Luftrensendeplanter.aspx

Der vil i forbindelse med Ph.d. projektet være mulighed for bachelor- eller specialeopgaver.

ID: 18403457