Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Kate Lanng Andersen

Kate Lanng Andersen

Projektøkonom

  • Sekretariat

    Thorvaldsensvej 40, Bygning: T 657

    1871 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 22 30Fax: +45 35 33 26 70

Projektøkonomi

• Sagsoprettelse og budgettering

• Budgetrevidering

• Vedligeholdelse af stamdata

• Likviditetsopfølgning / betalingsanmodninger

• Projektopfølgning - Q-afrapportering til SCIENCE 4 Gange pr år

• Q-budgetprognoser, herunder Q1, Q2, Q3 og Q0.

• Kontrol of lønbudget inden ansættelser / forlængelser

• Kontrol af forbrug af løn- og driftsmidler

• Rådgivning / support til bevillingshaver i regnskabsspørgsmål

• Udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber til bevillingsgiver

ID: 127375782