Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Jane Lindedam

Jane Lindedam

Fuldmægtig

  • Plante- og Jordvidenskab

    Thorvaldsensvej 40

    1871 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 32 05 50
Velkommen
Jeg er Post Doc på Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og har i de sidste par år arbejdet med biomasse og dets forskellige funktioner i relation til jordbruget (nedbrydningsforløb), anvendelsen til bioethanol og den biologisk variation.

Nuværende handler mit arbejde om enten halm eller enzymer. Det er nemlig nogle af de områder, hvor der er mulighed for at optimere bioethanolsprocessen, så den bliver mere konkurrencedygtig: Enten ved at finde en bedre biomasse – og vide hvordan netop dén halm skal behandles – eller ved at kunne genbruge enzymerne fra gang til gang i processen og derved sænke omkostningerne. Mine studier går fra milligrams-skala til fuldskala på Dongs ethanolanlæg i Kalundborg.

Derudover har jeg et omfattende interdisciplinært netværk af samarbejdspartnere indenfor landbrugspolitik, ulandsarbejde, landbrug og landmænd samt nationale som internationale forskere i bioenergi.

ID: 4228666