Ansatte på Institut for Plante- og Miljøvidenskab – Københavns Universitet

Søren Kjærsgaard Rasmussen

Søren Kjærsgaard Rasmussen

Professor

Forskningsprofil: Molekylær planteforædling er forskning og udvikling som kombinere molekylære markører, genomics og bioteknologi med klassisk forædling af afgrødeplanter med sigte på at imødekomme kravene til udbytte, kvalitetsegenskaber og resourcerudnyttelse. Min forskning er rettet mod kvalitetegenskaber og naturstoffer i kornarterne, græs, prydplanter og medicinske planter. Biomasse, frøkvalitet og næringstofudnyttelse bliver studeret med genom-wide associations genetik, GWAS, som giver mulighed for at identificere gener, hvor vi har begrænset eller ingen viden om. Andre genetiske metoder er mutationsforædling, genetypning af plantegenetiske resourcer i byg, hvede og modelgræs Brachypodium, bliver løbende udviklet. Nye planteforædlingsmetoder bliver brugt til site-directed (præcisionsforædling) i byg, en mutationsmetode som kan være gmo-fri.

Forskningsfacilitet: ‘ABI DNA Analyser’ (16 kapilærer) til SNP markører, 2 LiCOR DNA Analyser for TILLING (identifikation af mutationer på tværs af plantepopulationer), BioSprint til 96 format DNA oprensning fra planter, et antal PCR maskiner. Til sortering af frø efter forskellige kvalitetsparametre: IQ seed sorter 1002 (BoMill). Oprensning og karakterisering af proteiner: AKTA Explore FPLC system, samt HPLC til identifikation og kvantificering af inositol-phosphater.

Editor of peer-review: Medlem af The editorial board of Frontiers in Plant Science. Reviewer for mange internationale tidsskrifter.

 Forskningsprojekt ledelse: PI for biologi-subtemaet Bioenergy: Sino-Danish Centre on sustainable energy, sidne 2010. Projektleder for igangværende forskning: Biomass for 21th century: integrated biorefining technologies for shipping fuels and biobased chemicals (B21st); A strategic centre for Genomic selection in animal and plant (GenSAP); COPRA: plant breeding for organic production (CORE-II, EU FP7; Developing plants for production of natural colours for food (PlantePigment) (GUDP); An integrated approach to evaluate and utilise genetic diversity for breeding climate-resilent barley (ClimBar) 2014-2017 a FACCE-ERA-NET+ on Climate Smart Agriculture plen.ku.dk/climbar

Undervisning: Kursusansvarlig for “From Plants to Bioenergy” (M. Sc.), “Plant Breeding “ (B. Sc.), “Plant Genomics” (B. Sc.) og et ELLS Master summer course on New Plant Breeding Technologies 2016. Koordinator for NOVA PhD course on Genomic Selection in Plant Breeding, 2016. Vejleder for mange Ph.D, M. Sc. and B. Sc. projects.

Publikationer: 80 peer-reviewed artikler med h-index 30 (web-of science) og 32 (google scholar citations), 1 patent og foredrag ved mange konferencer.

Selskaber: Formand for Dansk Cerealforening og medarrangør af årsmødet i Forum for Cerealier.

Vært for det 33. Nordiske Cereal Kongres 2018

 

ID: 5948211